Telemetrija in podatki o vozilih

Telemetrija pozna vozilo

Sistemi, ki so vgrajeni v sodobna tovorna vozila ter delovne stroje, so pravcati računalniki v malem. Z vgradnjo ustreznih vmesnikov pa lahko vaše podjetje spremlja delovanje teh sistemov in pridobljene informacije uporabi za še bolj učinkovito upravljanje z voznim parkom ter delovnim časom zaposlenih.

Ko podatki spregovorijo

Upravljavec v podjetju lahko preprosto spremlja in analizira telemetrične podatke iz vozila – povprečno in skupno porabo goriva, nihanje nivoja goriva v rezervoarju, način vožnje, aktualno stanje, delovne ure voznika in več drugih ažurnih podatkov.

Telemetrični podatki so uporabni za:

Spremljanje porabe goriva
Detekcijo upada nivoja goriva v rezervoarju
Spremljanje obratov motorja in varčno vožnjo
Analizo podatkov iz digitalnega tahografa

Nadgradite umetno pamet

Kot upravljavec voznega parka lahko s pomočjo različnih stikal in tipal (senzorjev) spremljate in beležite različne dogodke in čas njihovega trajanja. Med tipali se najpogosteje uporabljajo rešitve za hidravliko, vrata (odprta/zaprta), taksimeter (vklopljen/izklopljen), modre luči rešilnega vozila (vklopljene/izklopljene), SOS tipka, pluženje ali posipanje vozišča, ipd. S temperaturnimi senzorji lahko spremljate temperature hladilnih komor.