Upravljanje virov v podjetju

Upravljate lahko le vire, ki jih poznate in obvladujete

Popoln pregled nad viri podjetja ob ustreznem upravljanju zagotavlja njihovo učinkovito porabo ter podjetju v vsakem trenutku postreže z informacijami, kateri viri so mu na voljo, katera področja so kritična in kje se zaloge še nahajajo. Sistemska rešitev podrobno spremlja tudi vse stroške, povezane z viri podjetja in lahko ustrezno odreagira (obvesti odgovorne), če stroški presežejo postavljene omejitve.

Spremljajte stroške po stroškovnih mestih

Sledenje vozil služi za podroben pregled nad nalogami, ki jih opravljajo zaposleni, lokacijski in telemetrični podatki pa skupaj z vnosom stanja s strani zaposlenih omogočajo zelo dobro spremljanje stroškov po vozilih, zaposlenih, nalogah in/ali stroškovnih mestih.

Bodite bolj natančni pri planiranju poslovanja

Vpeljani telematski sistemi pripomorejo k natančnejšemu planiranju, saj vaše podjetje na osnovi popolne zgodovine preteklih dogodkov lažje napoveduje prihodnje poslovanje.

Telematski sistemi za upravljanje virov v podjetju poskrbijo za:

  • Sledenje vozil/voznikov ter nalog, ki jih opravljajo
  • Spremljanje stroškov po vozilih, zaposlenih, nalogah in/ali stroškovnih mestih
  • Učinkovito porabo virov podjetja
  • Izdelavo naprednih analiz in poročil
  • Ugotavljanje ozkih grl v poslovanju podjetja
  • Integracijo z osrednjim informacijskim sistemom ter razširitev njegove funkcionalnosti