Upravljanja delovnih procesov

Sistem, ki ve, kaj se dogaja na delovnem mestu

Telematski sistemi poleg stalne komunikacije med voznikom in upravljavcem voznega parka ali dispečerjem omogočajo tudi pregledno in enostavno upravljanje delovnih procesov. Sistemska rešitev poskrbi tako za funkcijo prijave voznika na delovno mesto kot tudi za vodenje prisotnosti voznika v vozilu ali za nadzor delovnih mest, pri katerih se vozniki menjajo.

Visoka učinkovitost in delo brez napak

Vnos dogodkov in njihovih stanj še dviguje uporabno vrednost telematskega sistema in s tem pripomore k urejenosti in vodenju osnovnih delovnih enot naročnika, obenem pa ima upravljavec boljši vpogled v dejansko stanje. Zagotovljena dvosmerna komunikacija omogoča visoko učinkovitost dela brez napak, telematski sistem pa skrbi za optimizacijo delovnih postopkov pri posamezni nalogi.

Informacije, ki pomagajo računovodstvu, kadrovski službi …

Integracija telematskega sistema z osrednjim informacijskim sistemom podjetja omogoča izmenjavo podatkov med različnimi aplikacijami, kar vašemu podjetju poenostavi vodenje ter upravljanje dokumentacije. Sistemske rešitve, ki skrbijo za samodejni zajem in prenos podatkov, so tudi bistveno bolj natančne od ročnih vnosov, posledično pa je v poslovanju manj napak in zlorab.

Odkrijte ozka grla v poslovanju

Povezava z osrednjim informacijskim sistemom vašemu podjetju omogoča tudi natančne analize delovnih procesov in njihovo optimizacijo, saj z različnimi poizvedbami hitro odkrijete ozka grla v poslovanju.

Telematski sistemi za upravljanje delovnih procesov poskrbijo za:

  • Učinkovito delovanje delovnih procesov
  • Učinkovito upravljanje zaposlenih in nalog
  • Optimizacijo delovnih postopkov
  • Neomejeno komunikacijo med uporabniki sistema
  • Integracijo z osrednjim informacijskim sistemom ter razširitev njegove funkcionalnosti