Varnostno-reševalna podjetja

Rešitve za varnostno-reševalna podjetja

Rešitev CVS Mobile učinkovito služi podjetjem, ki se ukvarjajo z varnostjo in varovanjem oseb ali objektov. Upravljavec voznega parka ima stalen pregled nad zasedenostjo/razpoložljivostjo vozil in voznikov na posameznem področju in lahko hitro ukrepa v primeru kršenja varnosti. Podobno velja za reševalne službe, kjer do izraza pride tudi komunikacija med vozniki in dispečerjem. Ukazi se lahko hitro posredujejo v več vozil hkrati, obenem pa lahko vozniki tudi komunicirajo med seboj in si izmenjujejo pomembne informacije.

Rešitev CVS Mobile uporabljajo naslednja podjetja:

  • varnostna podjetja
  • reševalna služba, dežurne službe (ambulante)
  • gasilska reševalna služba
  • gorska reševalna služba
  • pomoč na cesti